ភរិយា​របស់​លោក រ៉ាត់ រដ្ឋ​មុនី ផលិត​ករវី​ឌី​អូ​ឯកសារ ម្តាយ​ខ្ញុំ​លក់​ខ្ញុំ ស្រែកយំ​តវ៉ា​នៅមុខ​ស្ថានទូត​រុស្ស៊ី​ – CEN