ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះជួយ​ក្រុង​បាវិត និង​ស្រុក​ចន្ទ្រា ជំរុញ​ដល់​សមាជិក​បក្ស​ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​អំពី​ជីវភាព​រស់នៅ​ផ្តល់​សេវាសាធារណៈ ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឲ្យបាន​ល្អប្រសើរ​បន្ថែមទៀត​ – CEN