តារា​កំប្លែង​នាយ​ក្តឹប​កំពុង​ឈឺ​ធ្ងន់ ទ្រុឌទ្រោម​ខ្លាំង មើល​មិន​ចង់​ស្គាល់ ពេលនេះ​កំពុង​ខ្វះខាត​ថវិកា​ – CEN