លោក​ម៉ៅ មុនី​វណ្ណ ៖ លោក​សម រង្ស៊ី បានប្រកាស​បោកប្រាស់ អ្នក​មិន​ដឹង​ការពិត មក​ធ្វើជា​ប្រធានស្តីទី​ក្លែងក្លាយ​ – CEN