ចាប់​ផ្សឹក​ព្រះសង្ឃ​១​អង្គ លាក់​អាវុធ និង​គ្រាប់​ជាច្រើន​ – CEN