រាជរដ្ឋាភិបាល តែងតាំង​សមាសភាព​អាជ្ញាធរ​ជាតិដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី ដែល​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា ជា​ប្រធាន​ – CEN