តុលាការ​កំពូល​តម្កល់​សាលក្រម កាត់ទោស​ឱ្យ​ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី សងជំងឺចិត្ត​ដល់​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ – CEN