ធ្លាក់​កម្ទេច​ផ្សា​ដែក ឆេះ​ឡស​ម្ងួ​ត​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន ហ្គោ​ឌិន​រាយ ស្លាប់ ២​នាក់ របួសធ្ងន់ ៤​នាក់​ – CEN