ដាក់ពន្ធនាគារ​មួយជីវិត​ជនជាតិ​បែ​ល​ហ្សិក​២​នាក់ ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ឆ្លងដែន ជាង​១​គី​ឡូ​ – CEN