ជិត​ដល់​ចូល​ថ្ងៃ​ចូល​រោងការ ជិះ​ម៉ូតូ​ត្រឡប់​ពី​ចែក​ធៀប​ការ ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ស្លាប់ចោល​គូ​ដណ្តឹង​ – CEN