ម្តាយ ត្រូវ​ឪពុក​បាញ់​ស្លាប់​ហើយ តែ​នៅសល់​លុយ​តុងទីន ត្រូវ​គេ​ប្តឹង​ឲ្យ​កូន​សង​ជំនួស​ – CEN