មន្ត្រី​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ៧​រូប ត្រូវបាន​បញ្ចូល​បន្ថែម​ជា​សមាជិក​គណៈ​អចិន្ត្រៃយ៍បក្ស​ – CEN