ប្រជាពលរដ្ឋ ១៥៣​គ្រួសារ ឯកភាព​ចាប់ឆ្នោត​យក​ផ្ទះ​ស្នាក់នៅ​បណ្តោះអាសន្ន និង​ឯកភាព​ចាប់ឆ្នោត​យក​ដី​ឡូត៍​ជា​កម្មសិទ្ធិ​ជាក់ស្តែង​នៅ​រយៈពេល​២​ខែ​កន្លះ​ខាងមុខ​ – CEN