អភិបាលក្រុង​ដូន​កែវ ប្តេជ្ញា​ថា​នឹង​យក​ផ្ការំដួល​អោយបាន​៣​ទង​នៅ​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​ – CEN