មហោស្រព​បង្ហើរខ្លែង​ខ្មែរ​លើក​ទី​២២ ត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN