សម្តេច​តេជោ ទាមទារ​ឲ្យ​អ្នកសារព័ត៌មាន ស្តាប់​គ្រប់​សំឡេង ហ៊ាន​និយាយ​ការពិត​ – CEN