ជប៉ុន​នឹង​បន្ត​ធ្វើការ​នេសាទ​ត្រី​បា​ឡែន​នៅ​ឆ្នាំក្រោយ ដោយ​មិន​ខ្វល់​ពី​ការរិះគន់​ – CEN