បណ្តេញ​ជនជាតិ​ថៃ​២៦​នាក់ ពី​បទ​ឆបោក​តាម​ប្រព័ន្ធ​ទូ​រគ​មន៍ (VOIP) ទៅ​ស្រុកកំណើត​វិញ​ – CEN