ក្មេង​អាយុ​១៣​ឆ្នាំ​ម្នាក់ ជា​សិស្សសាលា​វិទ្យាល័យ​កូប ត្រូវ​បាន​រថយន្ត​បុក​កិន​ស្លាប់​ – CEN