មហាជន​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក រិះគន់ យាយ​គ្រវី​សក់ មក​រាំ​នៅ​កម្ពុជា – CEN