តេស្ត​ឈាម និង​ផ្តល់​អំណោយ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ឱសថ​បូរាណ ហ្កា​ណូ​អិច​សែ​ល ដល់​កម្លាំង​យោធា​នៅ​កងពលតូច​លេខ​៨ – CEN