ស្រី​កា សាច់​សខ្ចី អ្នក​ចែកចាយ​គ្រឿងញៀន​នៅ​ប្លុក​ផ្លូវ​រថភ្លើង ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN