ទូត​ថ្មី​ប្រទេស​ចិន ជម្រាប​សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា​ថា ចិន​បន្ត​គាំទ្រ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​នៅ​កម្ពុជា​ទៀត​ – CEN