ឃាតករ​ម្នាក់ ទាញ​កាំបិត​ចាក់​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់​ហើយ​និយាយថា ហ្អែ​ង​លួច​ប្រពន្ធ​អញ​ – CEN