ប្រធាន​មន្ទីរអប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ខេត្ត​ប៉ៃលិន ចេញ​មុខ​បដិសេធ​ទាំង​ស្រុង ចំពោះ​អ្នក​បង្កើត​មូល​និធិ​សប្បុរសធម៌១ក្រុម យក​រូប​តាំង​ពី​១០​ឆ្នាំ​មុន​បោកប្រាស់មហាជន – CEN