បញ្ជូន​ឃាតករ​រំលោភ​សម្លាប់​ក្មេងស្រី​អាយុ​ ៩​ ឆ្នាំ​ ទៅ​តុលាការ​ – CEN