អាន​ហើយ​ពិចារណា​ស៊ីជម្រៅ ទើប​ដឹងថា ករណី “Jerusalem” ដែល​លោក​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ប្រកាស​ពុំមែន​ដូច​អ្វី​ដែល​មនុស្ស​ភាគច្រើន​គិតស្មាន​ឡើយ​ – CEN