ជនជាតិ​ចិន ១០​នាក់ ពី​បទ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស កេងចំណេញ​ផ្លូវភេទ ពី​ស្ដ្រី​វ័យក្មេង​ – CEN