ធនាគារ CIMB ឧបត្ថម្ភ​គ្រឿង​បរិក្ខារ​ពេទ្យ​មួយចំនួន ដល់​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​បាទី​ – CEN