កុមារ​ម្នាក់​ទៀត​ហើយ ស្លាប់​នៅ​កន្លែង​ឃុំខ្លួន​អា​មេ​រិច ក្បែរ​ព្រំដែន​ – CEN