៨​នាក់​ស្លាប់ បន្ទាប់​ពី​ឡានក្រុង​ដែល​ត្រូវ​ចោរលួច បុក​រះ​លើ​អ្នកដំណើរ​ថ្មើរជើង​នៅ​ចិន​ – CEN