ជនសង្ស័យ​គាស់​ផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ លួច​ទ្រព្យសម្បត្តិ ត្រូវ​នគរបាល​ស្រាវជ្រាវ​បង្ក្រាប​ – CEN