ហួសចិត្ត​! ហេតុតែ​ឆ្កួត​នឹង iPhone 4 យុវជន​ម្នាក់​សុខចិត្ត​ប្រថុយ​ជីវិត លក់​ក្រលៀន​ដើម្បី​ទិញ​វា​១​គ្រឿង​ – CEN