លួច​ម៉ូតូ​ពី​ក្រុង​ស្វាយរៀង​យកទៅលក់​នៅ​ផ្សារ​ក្រោលគោ​មានអី​សមត្ថកិច្ច​ឆែក​តាម​កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព​ជាប់​ខ្នោះ​ទាំង​អ្នក​លួច​និង​អ្នកទទួល​ទិញ​ – CEN