ក្រុម​កម្មករ​ក្រុមហ៊ុន ស៊ីន​ទ្រី ធ្វើ​កូដកម្ម​ទាមទារ តំឡើង​ប្រាក់ខែ​ – CEN