ប្រកាស​ចូល​កាន់​មុខតំណែង អភិបាលរង នៃ​គណៈ​អភិបាលក្រុង ស្វាយរៀង​ – CEN