ប្រធាន​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ប្រកាស​រក​សាច់ញាតិ​បុរស​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ម្នាក់​ – CEN