ថ្ងៃក្រោយ​ឲ្យ​រាង​! ប្តី​ផ្ញើ​រូបថត​ផ្អែមល្ហែម​មួយ​នេះ Troll ប្រពន្ធ មានអី ប្រពន្ធ​គ្រាន់តែ​​ឃើញ​​គិត​ថា​ស្រី​ស្នេហ៍ ផ្ទុះ​កំហឹង​ប្លុក​អា​ខោ​ន​អត់​ចាំ​ស្អែក​!! – CEN