សម្តេច​ក្រឡាហោម អះអាងថា លោក សម រង្ស៊ី ដាក់​លិខិត​ប្តឹង​កម្ពុជា ទៅ​សហភាព​អឺរ៉ុប ជា​រឿង​របស់គាត់ ខ្ញុំ​មិន​ចាប់អារម្មណ៍​ – CEN