វៀតណាម ផ្តល់​ថវិកា​១០​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​ជួយ​ធ្វើការ​សាងសង់​អគារ ទីស្តីការ​ក្រសួង​ការពារជាតិ​ – CEN