ពលរដ្ឋ​កាណាដា​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​ចិន​ឃុំខ្លួន ពេលនេះ​ត្រូវបាន​ដោះលែង​ហើយ​ – CEN