ជួយ Sare ឲ្យ​គាត់​ផង​! ភ្លេច​ទូរស័ព្ទ iPhone X នៅ​រោងកុន ហើយ​ឆែក​កាមេរ៉ា​ឃើញ​បុរស​ម្នាក់​រើស​បាន ហើយ​ចង់បាន​មកវិញ ព្រោះតែ​… – CEN