នគរបាល​ឃាត់ខ្លួន ជនជាតិ​កេន​យ៉ាម្នា​ក់ ធ្វើការ​គ្មាន​ប័ណ្ណ​ការងារ ទិដ្ឋាការ​ហួស​សុពលភាព និង​ដើរ​ចំលង​មេរោគ​អេដស៍​ដល់​ស្ត្រី​ជាច្រើន​ – CEN