ស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវ ក្រើនរំលឹកវិន័យកងកម្លាំង ដល់មន្ត្រីនគរបាល ឲ្យយកចិត្តទុក្ខដាក់ លើកកិច្ចការងាររបស់ខ្លួន – CEN