សម្តេច​តេ​ជោ ស្នើ​ដល់​ពលរដ្ឋ ចូលរួម​ចូលរួម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ២០១៨ ចូល ២០១៩ នៅ​វិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ ជាមួយ​សម្តេច​ទាំង​ទ្វេរ​ – CEN