ដង្ហែរ និង​អភិសេក​រូបសំណាក​លោក​តា​គង់ យាយ​ដើ​ង ​និង​អបអរ​ចូលឆ្នាំ​សកល​២០១៩​ ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​គ្រប់ទិសទី​មក​គោរព​បន់ស្រន់​ – CEN