ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ ត្រូវ​ឃាត់ខ្លួន ករណី​មនុស្សឃាត​ដោយ​ចេតនា លើ​ជន​ជាតិចិន​ដូចគ្នា – CEN