យុវជន​ម្នាក់ ដើរលេង​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ត្រូវ​ជន​មិន​ស្គាល់មុខ លួច​បាញ់ប្រហារ – CEN