នារី​រូប​ស្រស់ ស្គាល់​បុរស​ម្នាក់ តាម​ហ្វេ​សប៊ុក ណាត់គ្នា​ឡើង​ផ្ទះសំណាក់ ត្រូវ​ប្រុស​ស្នេហ៍ ប្លន់​អស់​ជាង​៣០០០​ដុល្លារ​ – CEN