ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ ពន្ធដារ ប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធ​បាន​ជាង​១៤៣​លាន​ដុល្លារ​ – CEN